Роботи та послуги

 

  • науково - виробнича, комерційна діяльність в галузях приладобудування, засобів зв'язку і телекомунікацій, інформатики та обчислювальної техніки;
  • проведення науково - дослідних і дослідно - конструкторських робіт, в тому числі зі створення нових методик досліджень та випробувань засобів забезпечення технічного захисту інформації, створення нової і модифікації існуючої спеціальної контрольно-вимірювальної апаратури, призначеної для досліджень і випробувань засобів забезпечення технічного захисту інформації;
  • надання послуг підприємствам, установам та організаціям з питань розробки, досліджень і випробувань вітчизняних та імпортних засобів забезпечення технічного захисту інформації;
  • проведення технічних експертиз, консультацій, консалтинг в області інформаційної безпеки;
  • розробка апаратно-програмних комплексів, програмних документів, що забезпечують інформаційну безпеку;
  • наукові дослідження, розробка, проектування, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація та сервісне обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, зв'язку, телебачення загального і спеціального призначення, контрольно-вимірювальної і спеціальної апаратури, товарів народного споживання;
  • розробка, впровадження, експлуатація та сервісне обслуговування програмних продуктів і апаратно-програмних комплексів, обробка даних;
  • розробка, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація та сервісне обслуговування технічних засобів охорони об'єктів, охоронно-пожежної сигналізації, передачі аудіо-, відео- і копьютерной інформації, радіозв'язку (в тому числі мобільного, стільникового і супутникового).